ITSHOP we care ให้เราปกป้องเพราะธุรกิจคุณสำคัญ ให้เราปกป้อง

Hp,lenovo,ibm,apc,fortinet,vmware,veritas,veeam,Trendmicro

บริการต่ออายุประกันสินค้าก่อนหมดประกันมาตรฐานจากโรงงานเกือบทุกแบรนด์

ความหมายของ MA หรือ Maintenance Service Agreement MA (เอ็มเอ) คือ บริการดูแลและบำรุงรักษา อาทิเช่น อุปกรณ์เครือข่าย (Network Device (เน็ตเวิร์ก ดีไวซ์)), เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server (เซิร์ฟเวอร์)), เครื่องลูกข่าย (Client (ไคล์แอนด์) หรือ Workstation (เวิร์คสเตชั่น)) ตลอดจนระบบโปรแกรมใช้งานต่างๆ (Application Software (แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์)) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา นอกจากนี้การให้บริการ MA ยังรวมไปถึงการให้คำปรึกษากับผู้ใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในระบบเครือข่ายให้ถูกต้องและปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆซึ่งอาจก่อปัญหาได้ เช่น Virus Computer (ไวรัส คอมพิวเตอร์) แล้วยังรวมไปถึงการแนะนำการติดตั้ง, การจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายในองค์กร

สนใจติดต่อ
042414929
แผนกช่าง
042414989
แผนกขาย

Line@ ==>> @itsh

หจก.ไอ.ช็อป คอมพิวเตอร์ ยินดีให้บริการครับ

 

อีกบริการหนึ่งที่เราภูมิใจ

ITSHOP

          ปัจจุบันการพิจารณาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นอกจากการพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์เองแล้ว Solution        ที่นำเสนอรวมถึงคุณภาพของการให้บริการหลังการขายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง อีกประการหนึ่งของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานขององค์กร เช่น Email Server, Web Server, Database Server และอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงานอย่างมากมาย

 

ถ้าคอมพิวเตอร์ตัวเก่งหมดประกัน ธุรกิจของคุณจะเป็นอย่างไร

          -   ธุรกิจเกิดการหยุดชะงักจากกรณีที่เครื่อง Down

          -  เสียโอกาสทางธุรกิจจากระยะเวลาในการรอซ่อม ที่ไม่สามารถกำหนดได้

          -  ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในส่วนการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

          -  คุณจะไม่มีช่างผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

          -  ปัญหาอื่นๆ อีกมากมายที่จะตามมา

 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะไม่หมดไปด้วยการทำ ITSHOP We Care อีกหนึ่งมิติของความสำเร็จทางธุรกิจกับ ITSHOP

          ปัจจุบันการพิจารณาซื้ออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ นอกจากการพิจารณาตัวผลิตภัณฑ์เองแล้ว Solution ที่นำเสนอรวมถึงคุณภาพของการให้บริการหลังการขายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของผู้ประกอบการในการตัดสินใจ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานขององค์กร เช่น email Server, Web Server, Database Server และอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทสำคัญต่อผลผลิตและประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละหน่วยงานอย่างมากมาย การแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ต้องการตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ดังนั้นความเสียหายหรือการหยุดชะงักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ จึงมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ และนำมาซึ่งความเสียหายทางธุรกิจของผู้ประกอบการด้วย

          ดังนั้น คุณภาพและความรวดเร็วของการบำรุงรักษา ซ่อมแซมแก้ไข รวมถึงการให้บริการหลังการขาย จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ซื้อจะนำมาพิจารณาในการเลือกซื้อด้วย ITSHOP ในฐานะที่เป็นบริษัทที่มีนโยบายเน้นถึงความสำคัญของการให้บริการและสร้างความพอใจแก่ลูกค้ามาโดยตลอด จึงได้จัดให้มีบริการ ITSHOP We Care ให้กับลูกค้าขึ้น


 

ทำไมต้อง “ITSHOP We Care ?

          ลดปัญหาด้านเวลาและค่าใช้จ่ายการเซ็นสัญญาเนื่องจาก ITSHOP จะเป็นผู้จัดการเอกสารทั้งหมดให้ (No customer signature required on cantact) ง่าย สามารถต่อการบริการพร้อมกันในหลายๆ Product และหลายระดับการบริการ (Simplification & Consolidation of support Agreement) สามารถต่อประกันเมื่อไหร่ก็ได้ ที่คุณต้องการ (Order what you need, when you need) สะดวกรวดเร็วในการให้บริการ (Quick & Easy) ด้วยประสบการณ์และชื่อเสียงอันยาวนานของ ITSHOP ทำให้คุณสามารถมั่นใจในบริการ “ITSHOP We Care. ของได้อย่างเต็มที่ด้วยบริการ “ITSHOP We Care” หลากหลาย Product ที่เรามี ทำให้เราสามารถดูแลคุณได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในด้าน Hard ware และ Software (Single contact point, Multi Vendor Support)

 

ตารางเปรียบเทียบประโยชน์ของการทำ MA

 

รายละเอียด

ลูกค้ามี MA

ลูกค้าไม่มี MA

การวิเคราะห์ปัญหาโดยผู้เชี่ยวชาญ1

มี

ไม่มี

ระบบอะไหล่2

ใช้อะไหล่ที่มีได้ทันที

รออะไหล่จากโรงงาน

ใช้เวลา 30 วัน

การสั่งอะไหล่เร่งด่วน3

มี

ไม่มี

บริการแก้ปัญหาหน้างาน (Onsite Service)

และนัดหมายล่วงหน้า4

มี (ตามประเภทสัญญา)

ภายหลังอนุมัติซ่อม

บริการแก้ปัญหาทางโทรศัพท์ และ email4

(Phone & Email Support)

มี

ไม่มี

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน4

(Preventive Maintenance)

(ตามประเภทสัญญา)

ไม่มี

แจ้งซ่อมไม่จำกัด ภายในระยะเวลาตามสัญญาระบุ4

(Unlimited Call)

มี

ไม่มี

ค่าใช้จ่าย Onsite Support4

ไม่มี

คิดตามจริงเป็นชั่วโมง5

 

หมายเหตุ :      1. เมื่อเกิดปัญหาที่ยาและซับซ้อน สามารถส่งต่อปัญหาให้ผู้เชี่ยวชาญจาก LAB

    เพื่อทำการวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหาที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง

 

ITSHOP (Thailand)