หจก.ไอ.ที.ช็อป คอมพิวเตอร์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้านไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจรในทุกๆด้าน โดยทางองกรณ์มีแนว

นโยบายหลักดังนี้       

- นำเสนออุปกรณ์และการบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้าด้วยความ- ซื่อสัตย์

- ให้คำปรึกษาและนำเสนออุปกรณ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า

- ให้คำปรึกษาและบริการแก่ลูกค้าโดยผู้ชำนาญการด้วยความรวด- เร็วและตรงปัญหา

- พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการบริการที่มี ประสิทธิภาพต่อลูกค้า

-ตอบแทน ชุมชน สังคม ด้วยกิจกรรมและสิ่งของ รักบ้าน รักโรงเรียน รักชุมชน

 

แนวทางของบริษัท

หจก.ไอ.ที.ช็อป คอมพิวเตอร์ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ

 -Corporate ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ทางบริษัทฯ เน้นในเรื่องของระบบการขน ส่งที่รวดเร็ว, ราคาที่ยุติธรรม และให้บริการในการ Claim สินค้า รวมทั้งให้บริการในการปรึกษาทางเทคนิค เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าซึ่งมีฝ่าย EDPซึ่งมีความสามารถในการดูแลระบบเป็นอย่างดี

 -SME ลูกค้าองค์กรขนาดเล็กและกลาง ทางบริษัทเน้นในเรื่องของบริการ,การให้คำปรึกษาและการติดตั้งระบบดยเน้นถึงความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

 - Personal ลูกค้า PreventiveMaintenance(PM) ทางบริษัทฯจัดเตรียมช่างที่มีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจสอบระบบของลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน และให้บริการที่รวดเร็วในลำดับต้นๆ (1’st Priority Service) เสมือนหนึ่งพนักงานของบริษัทฯ เป็นพนักงานของลูกค้า        

 

 

ประวัติความเป็นมา

 หจก.ไอ.ที.ช็อป คอมพิวเตอร์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 บาท โดย คุณกลยุทธ ทองทิพย์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนผู้จัดการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้แทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง, ออกแบบระบบเน็ตเวอร์คและบริการ ซึ่งบริษัทฯมีวัตถุประสงค์หลักที่จะทำให้สินค้าและบริการ ของบริษัทฯ มีส่วนช่วยให้การดำเนินการของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นเรื่องของบริการและความ ซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า บริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 220/16 หมู่ 3 ถนนเสด็จ ตำบลมีชัย อำเภอเมือง จังวัดหนองคาย 43000

         บริษัทฯ ได้เพิ่มเชื่อมั่นแก่ ลูกค้า นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้เพิ่มจำนวนพนักงานในแต่ละแผนกเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ อย่างยิ่งในส่วนงานบริการ ทางบริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวน และจัดแบ่งออกเป็น 3 แผนก โดยประกอบด้วยแผนก Support, Service และ System เพื่อรองรับปัญหาที่แตกต่างกัน โดยมีช่างผู้ชำนาญการในการบริการ เพื่อ ให้บริการ ณ. สถานที่ตั้งของลูกค้า (On Site Service)

         ด้วยนโยบายที่มุ่งมั่นในการออกแบบระบบ และบริการแก่ลูกค้าที่ดำเนินมาโดยตลอด ทางบริษัทฯขอยืนยัน เจตนารมณ์ในการพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ ห้เกิดความประทับใจแก่ลูกค้าตลอดไป ภายใน Slogan ที่ว่า “BsBq” Best Service Best Quality

การให้บริการในระหว่างประกัน