ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000 บาท สู้ COVID-19 เช็คยังไงบ้าง

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000 บาท เร็วๆนี้ เช็คก่อนว่าเรามีโอกาสได้เงิน 15,000 ชัวร์มั้ย ตรวจสอบได้ทาง http://farmer.doae.go.th ซึ่งจะปรากฎช่องกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามภาพที่อยู่ด้านล่างนี้ หลังจากกรอกเสร็จ รู้ทันทีว่าชื่อเราเป็นหรือไม่เป็นเกษตรกร หากมีชื่อเป็นเกษตรกรจริงก็ รอรับเงิน 15,000 บาทได้เลย

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000
iT24Hrs

ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอที่ประชุม ครม. พิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร แก้ปัญหาวิกฤต COVID-19 และภัยแล้ง โดยเฉพาะ เกษตรกรที่รอรับการช่วยเหลือจำนวนมาก โดยเสนอให้เกษตรกรได้รับเงินเยียวยา รายละ 15,000 บาท จำนวน 9 ล้านครัวเรือน (ครัวเรือนละ 1 ราย) โดยเงินเยียวยาดังกล่าวจะต้องยึดข้อมูลที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ พร้อมกับตรวจสอบฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

โดยเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐนั้น จะต้องเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม

นอกจากเผย ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000 บาท แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร เผยขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอป Farmbook สำหรับเกษตรกรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น โดยมี 6 ขั้นตอน ดังนี้

ตรวจสอบสถานะเกษตรกร รับเงินเยียวยา 15000
ภาพ : กรมส่งเสริมการเกษตร

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง IOS และ Android
2. กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
3. เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
4. เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
5. กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
6. กดบันทึก

ทั้งนี้การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอป Farmbook เฉพาะเกษตรกรรายเดิม แปลงเดิมเท่านั้น

ภาพ Digital DOAE

ไม่ใช่แค่นี้ แอป Farmbook ยังเปิดให้ ผู้ลงทะเบียนเงินเยียวยาแล้วไม่ได้เพราะยังอยู่ในฐานข้อมูลเกษตรกร ให้กดยกเลิกในแอปได้ด้วยตามขั้นตอนด้านล่าง (หมายเหตุ เน้นผู้ปลูกพืชเท่านั้น ถ้าเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เช่น ไก่ เป็ด ให้เช็คที่กรมปศุสัตว์ และ เลี้ยงปลา ให้เช็คที่กรมประมง)

ดังนั้นใครที่เป็นเกษตรกร รีบไปตรวจสอบสถานะด่วน หากไม่มีให้ขอแบบฟอร์มยื่นเรื่องเพื่อขอขึ้นทะเบียนได้ที่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมส่งเสริมเกษตร กรอกข้อมูลก่อนฝากผู้นำชุมชนส่งคำร้องให้

อ้างอิง facebook กรมส่งเสริมการเกษตร , Digital DOAE ,